• Egzamin zawodowy

    • Pilne!!!

    • DO 29 MARCA 2019 R.

     TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI PRZYSTAPIENIA DO EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

     NA SESJĘ CZERWIEC – LIPIEC 2019

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji i przekazanie wypełnionych deklaracji
     do kierownika szkolenia praktycznego.

      

    • Rekrutacja Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • INFORMACJE O WYNIKACH Z EGZAMINÓW MOŻNA UZYSKAĆ
     W SEKRETARIACIE SZKOŁY W DNIU 22 MARCA 2019 R. OD GODZINY 14:00.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r, odbiór deklaracji w sekretariacie Szkoły i przekazanie wypełnionych deklaracji do kierownika szkolenia praktycznego(w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie).

    • Sesja 1 - 2019 Zima (styczeń – luty 2019 r.)

    • 22 marca 2019 r.
     Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
     w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2019 r.

     22 marca 2019 r.
     Termin przekazania szkołom, placówkom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2019 r.

    • Sesja 2 - 2019 Lato (czerwiec – lipiec 2019 r.)

    • Przypominamy o składaniu do wychowawców deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

     W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez uczniów / absolwentów, którzy nie zdali egzaminów w sesji styczeń – luty 2019 r., termin składania deklaracji 
     w terminie 7 dni po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

     Źródło: komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2019 r.

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

    • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
     z 27 listopada 2018 r.
     w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     w sesji styczeń-luty 2019 r.

     Na podstawie § 12 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2015, poz.673) ) i § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U z 2017, poz.1663) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w styczniu-lutym 2019 r.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań na kartach identyfikacyjnych, o których mowa w pkt. 4.1 Informacji o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązującej w roku szkolnym 2018/2019 roku, oraz może mieć kalkulator prosty*.

     * Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

     dr Marcin Smolik
     dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

      

    • Informacja!

    • INFORMACJA DLA UCZNIÓW:
     1. ZDAJĄCY ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN W WYZNACZONYM DNIU, CO NAJMNIEJ 30 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM EGZAMINU I PRZYNOSZĄ ZE SOBĄ:
     - DOWÓD TOŻSAMOŚCI,
     - DŁUGOPIS LUB PIÓRO Z CZARNYM ATRAMENTEM,
     - UBRANIA ROBOCZE, JEŻELI JEST TO WYMAGANE PRZEPISAMI BHP DLA KWALIFIKACJI, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ CZĘŚĆ PRAKTYCZNA EGZAMINU.
     2. PRZEBIERAJĄ SIĘ W UBRANIA ROBOCZE, O ILE JEST TO WYMAGANE.
     3. PRZYPOMNIENIE O ZAKAZIEWNOSZENIA I KORZYSTANIA Z:
     - URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH,
     - MATERIAŁÓW / PRZYBORÓW, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYMIENIONE W KOMUNIKACIE DYREKTORA CKE.

     W DNIU EGZAMINU ZDAJĄCYCH OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

       

    • Egzamin pisemny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.30.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     2

     A.35.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     E.12.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     4

     M.20.

     2019-01-10

     10

     Świetlica Nr 1

     1

     A.29.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     7

     A.36.

     2019-01-10

     12

     106

     16

     E.13.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     12

     M.44.

     2019-01-10

     12

     105

     16

     T.12.

     2019-01-10

     12

     Świetlica Nr 1

     9

     A.32.

     2019-01-10

     14

     Świetlica Nr 1

     31

     E.14.

     2019-01-10

     14

     212

     25

    • Egzamin praktyczny

    • Kod kwalifikacji

     Data

     Godzina

     Sala

     Liczba zdających

     A.28.

     2019-01-09

     09

     105

     1

     A.31.

     2019-01-09

     09

     105

     4

     T.11.

     2019-01-09

     09

     105

     3

     A.29.

     2019-01-09

     13

     104

     7

     A.32.

     2019-01-09

     13

     Świetlica Nr 1

     34

     T.12.

     2019-01-09

     13

     105

     9

     A.30.

     2019-01-09

     16

     Świetlica Nr 1

     21

     E.14.

     2019-01-15

     08

     115

     15

     M.44.

     2019-01-15

     08

     208

     9

     E.14.

     2019-01-15

     12

     115

     14

     M.44.

     2019-01-15

     12

     208

     8

     A.35.

     2019-01-16

     09

     215

     7

     A.36.

     2019-01-17

     09

     215

     9

     A.36.

     2019-01-17

     15

     215

     8

     M.20.

     2019-02-11

     08

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     12

     Warsztaty 1

     4

     M.20.

     2019-02-11

     16

     Warsztaty 1

     4

     E.13.

     2019-02-14

     08

     201

     5

     E.13.

     2019-02-14

     12

     201

     5

     E.12.

     2019-02-15

     08

     201

     4

     E.12.

     2019-02-15

     12

     213

     4

  • Nasze media społecznościowe

  • liczba odwiedzin: 425195